In-notifikazzjoni numru 318 li dehret fil-Gazzetta tal-Gvern ta` nhar is-7 ta` Lulju 1961 ġie deċiż dan: “ Ngħarfu b`din għall-informazzjoni ta` kulħadd li l-komunita` ġdida ta` Ħal Tarxien li tmiss mil-lvant ma` Tarxien By-Pass u mit-Tramuntana ma` Luqa By-Pass, għandha l-isem ta` Santa Luċija ghall-Kappella li tinsab fil-qrib.

Hekk inħoloq l-isem ta’ din il-komunita` ġdida lill-parti l-kbira tagħha ħarġet minn Hal-Tarxien u wara ħafna tilwim, jekk il-post jitqies bħala parti ġdida ta’ post qadin jew kelliex titqies bħala belt jew raħal modern. L-art fejn inħolqot din il-komunita` li llum hija Santa Luċija sa ftit snin wara t-tieni gwerra ma kinitx ħlief ftit għelieqi jmissu ma` xulxin. F`dawn kien hemm il-kmamar tan-nar ta` Hal-Tarxien u dik tal-Gudja. Fl-1955 din iż-żona bdiet tiġi ppjanata u bdew biex jinbnew l-ewwel appartamenti. L-ewwel appartamenti ġew mikrija nhar it-8 ta` Jannar 1966 u l-ewwel familja li marret toqgħod go appartament f`Santa Lucija kien fit- 2 ta`Marzu tal-istess sena. Fi ftit żmien b`familja wara oħra din il-komunita` bdiet tieħu s-sura tagħha.

Il-Kappella li minnha ħadet isimha

L-isem “Santa Luċija” ħareġ mill-Kappella li tinsab fil-qrib u li fiż-żmien kienet dedikata lil Santa Luċija. Kif wieħed joħroġ minn Ħal-Tarxien u jaqbad it-triq għall-Gudja, (illum tinsab il-konfini ta` Santa Lucija), wieħed jiltaqa` ma` knisja żgħira li kienet inbniet fl-1535 fuq biċċa art tal-Katidral ta` Malta. Din kienet Kappella `Kanonikali` għax mir-renti li kienet iddaħħal mill-artijiet li kellha din il-knisja kien joħroġ il-ħlas tal-prebenda(kanonikat) ta’ kanonku tal-Kattidral ta’ Malta. L-obbligu ta’ dan il-ħlas kien li tiġi iċċelebrata il-feta ta’ Santa Luċija, u jitqassmu xi flus u ikel lill-foqra nhar il-festa. Din id-drawwa kienet għadha ssir sa żmien l-aħħar gwerra (1939-45). Din il-kappella kienet inbniet mill-ġdid minn nobbli Paolo Pellegrino u s-sagristija li hemm mal-ġenb tagħha nbniet billi ħallas għall-ispejjeż Wiġi Agius, bidwi li kien jieħu ħsieb din il-kappella. Il-kwadru titular kien juri fih lill-Madonna bil-Bambin u Santa Luċija arkobbtejha f`riġlejn il-Madonna. Jingħad li xi pellegrini kienu jżuru din il-knisja tant li f`rokna taz-zuntier li hemm quddiem din il-knisja kien hemm bir biex jipprovdi l-ilma minħabba li l-post fejn hi mibnija l-knisja kien meqjus bħala deżert. Il-festa kienet issir fit-13 ta` Diċembru u kienu jinżlu l-Monsinjuri tal-Katidral. Meta dan ma baqax isir, il-Kappella waqgħet f`idejn il-Kappillan ta` Ħal-Ghaxaq u llum tinsab mitluqa u dejjem magħluqa.

 

Estratt mill-pubblikazzjoni tal-ktieb - Santa Luċija Niesha u Grajjietha tas-Sur Joe Balzan

Pubblikazzjonijiet tal-Kunsill Lokali dwar il-Lokalita’ ta’ Santa Luċija

  • SANTA LUĊIJA Niesha u Ġrajjietha – Is-Sur Joe Balzan (2001)
  • Lets Go to Wied Garnaw in Santa Luċija – S.M.HASLAM u J.BORG (2004)
  • SANTA LUĊIJA and the Surrounding Area – The Past and the Present Landscape and Glimpses of nearby villages – Dr Charles J.Boffa B.Ch.D., B-Pharm., F.I.C.D., Ph.D.(2007)
  • SANTA LUĊIJA – MALTA’S GARDEN TOWN – A CHARACTER APPRAISAL AND LANDSCAPE ASSESSMENT – Dr Malcolm Borg (2011)

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2021 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software