Is-Seba' Kunsill (2015 - 2019)

Mix-xellug għall-lemin:

Liam Sciberras (Kunsillier)
Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)
Terrence Ellul(Sindku)
Joseph Bonello (Kunsillier)
Caroline Galea (Kunsilliera)
Frederick Cutajar (Vici Sindku)

Is-Sitt Kunsill (2012 - 2015)

Mix-xellug għall-lemin:

Victor Camilleri (Kunsillier)
Caroline Galea (Kunsilliera)
Joseph Bonello (Kunsillier)
Terrence Ellul(Viċi Sindku)
Frederick Cutajar (Sindku)
Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)

Nota: Wara l-mewt tas-Sur Joseph Balzanil-kariga ta’ Viċi Sindku ġiet vakanti. Fl-4 ta’ Lulju 2012 is-Sur Victor Camilleri ġie elett bħala Kunsillier u s-Sur Terrence Ellul inħatar Viċi Sindku.

Is-Sitt Kunsill (2012)

Mix-xellug għall-lemin:

Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)
Joseph Bonello (Kunsillier)
Joseph Balzan (Viċi Sindku)
Frederick Cutajar (MSindkuayor)
Terrence Ellul (Kunsillier)
Caroline Galea (Kunsilliera)

Il-Hames Kunsill (2007 - 2012)

Mix-xellug għall-lemin:

Paulette Gafa` (Kunsilliera)
Joseph Bonello (Kunsillier)
Caroline Galea (Kunsilliera)
Joseph Balzan (Viċi Sindku)
Frederick Cutajar (Sindku)
Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba` Kunsill (2004 – 2007)

Mix-xellug għall-lemin:

Carmel Bezzina (Kunsillier)
Victor Camilleri (Kunsillier)
Joseph Bonello (Kunsilliera)
Joseph Balzan (Viċi Sindku)
Frederick Cutajar (Sindku)
Caroline Silvo (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Kunsill (2001 – 2004)

Mix-xellug għall-lemin:

Arthur Pace (Kunsillier)
Joseph Bonello (Kunsillier)
Josette Pisani (Kunsillier)
Joseph Balzan (Viċi Sindku)
Frederick Cutajar (Sindku)
Caroline Silvo (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Kunsill (1998 – 2001)

Mix-xellug għall-lemin:

Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)
Joe Balzan (Kunsillier)
Pierre Mallia (Kunsillier)
Frederick Cutajar (Sindku)
Josette Pisani (Viċi Sindku)
Joe Montebello (Kunsillier)

L-Ewwel Kunsill (1994-1998)

Mix-xellug għall-lemin:

Mario Tabone (Segretarju Eżekuttiv)
Frederick Cutajar (Sindku)
Carmen Buttigieg (Kunsilliera)
Josette Pisani (Kunsilliera)
Joe Montebello (Kunsillier)
Malcolm Borg (Kunsillier)

*Fis-10 ta’ Diċembru 1996 is-Sur Malcolm Borg ġie elett bħala Kunsillier wara riżenja tas-Sur Joe Azzopardi.

L-Ewwel Kunsill (1994 -1998)

From left to right:

Carmen Buttigieg (Kunsilliera)
Joe Monebello (Kunsillier)
Joe Azzopardi (Kunsillier)
Josette Pisani (Kunsilliera)
Frederick Cutajar (Sindku)
Mario Tabone (Segretarju Eżekuttiv)

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2021 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software