Il-Kunsill Preżenti (2019)

It-Tmien Leġislatura 25 ta' Mejju 2019

Mix-xellug għall-lemin 

Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)

Kylie D'Amato (Kunsillier)

Frederick Cutajar (Viċi Sindku)

Charmaine St John (Sindku)

Terrence Ellul (Kunsillier)

Liam Sciberras (Kunsillier)

 


 

Charmaine St John

Sindku

Data tat-Twelid:
10 ta' Frar 1974
Professjoni: Kaptan (airlines)
 
Affiljazzjoni Politika:
Partit Laburista
E-mail:


Ikkontestat l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għall-ewwel darba fl-2019 mal-Partit Laburista. Ġiet eletta bħala Sindku ta' Santa Luċija.

                                                                  

Kylie D'Amato

Councillor

Data tat-Twelid:
4th Diċembru 1989
Professjoni: 
Senior Officer
Affiljazzjoni Politika:
Partit Laburista


Ikkontestat l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għall-ewwel darba fl-2019 bħala kandidata tal-Partit Laburista u ġiet eletta bħala Kunsillier.

 

Frederick Cutajar

Viċi Sindku

Data tat-Twelid:
21 Lulju 1951
Professjoni:
Konsulent: Kordinatur (Kunsilli Lokali) Fondazzjoni tat- Turizimu għal Zoni ta’ Zvilupp
Membru tal-Bord:
Regolatur tal-Enerġija u Servizzi tal-Ilma
 
Membru tal-Bord:
Drittijiet tal-Awtur
Affiljazzjoni Politiku:
Partit Laburista

Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta ' 1994 u l-1998 bħala kandidat Indipendenti. Serva bħala Sindku ta' Santa Luċija mill-1994 sal-2015. Wara d-deċiżjoni tal-Partit Laburista biex jieħu sehem fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, s-Sur Cutajar ikkontesta l-elezzjoni tal-2001, 2004, 2007 u 2012 bħala kandidat tal-Partit Laburista fejn kien elett bħala Sindku fl-elezzjonijiet kollha. Ikkontesta wkoll fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tas-snin 2015 u 2019 fejn ġie elett bħala Viċi Sindku tal-Kunsill Lokali Santa Luċija.

Terrence Ellul

Kunsillier

Data tat-Twelid:
20 ta’ Ġunju 1982
Professjoni:
Customer Care - Ministeru għas-Saħħa
Affiljazzjoni Politika:
Partit Laburista
E-mail:
 
 
Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għall-ewwel darba f’Marzu 2012 bħala kandidat tal-Partit Laburista u ġie elett bħala Kunsillier fil-lokalità ta' Santa Luċija. F’Lulju 2012 huwa nħatar bħala Viċi Sindku wara l-mewt tas-Sur Joe Balzan li kien jokkupa din il-kariga. Is-Sur Ellul ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2015 fejn ġie elett bħala Sindku u l-elezzjoni tal-2019 fejn ġie elett bħala Kunsillier ta' Santa Luċija.
 

 

Liam Sciberras

Kunsillier

Data Tat-Twelid:
20 ta' Jannar 1993
Professjoni:
Gradwat fil-Liġi - Università ta’ Malta
Affiljazzjoni Politika:
Partit NazzjonalistaIkkontesta l-elezzjonijiet lokali tal-2015 u 2019 u ġie elett bħala Kunsillier jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista.  

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2021 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software