Il-Kunsill Preżenti (2017)

Mix-xellug għall-lemin fl-ewwel ringiela:

Caroline Silvio (Segretarju Eżekuttiv)
Terrence Ellul (Sindku)
Frederick Cutajar (Viċi Sindku)

Mix-xellug għal-lemin fl-aħħar ringiela:

Liam Sciberras (Kunsillier)
Caroline Galea (Kunsillier)
Joseph Bonello (Kunsillier)

Terrence Ellul

Sindku

Data tat-Twelid:
20 ta’ Ġunju 1982
Professjoni:
Customer Care - Ministeru għas-Saħħa
Affiljazzjoni Politika:
Partit Laburista
Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għall-ewwel darba f’Marzu 2012 bħala kandidat tal-Partit Laburista u ġie elett bħala Kunsillier fil-lokalità ta' Santa Luċija. F’Lulju 2012 huwa nħatar bħala Viċi Sindku wara l-mewt tas-Sur Joe Balzan li kien jokkupa din il-kariga. Is-Sur Ellul ikkontesta l-Elezzjonijiet Lokali tal-2015 fejn ġie elett bħala Sindku ta' Santa Luċija.
 

 

Caroline Galea

Kunsillier

Data tat-Twelid:
13 Mejju 1968
Professjoni:
Prinċipal fil-Ministeru għas-Saħħa
Affiljazzjoni Politika:
Partit Nazzjonalista


Ikkontestat l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali għall-ewwel darba fl-2004. Ġiet eletta bħala Kunsilliera, li tirrapreżenta l-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2007, 2012 u 2015.

Frederick Cutajar

Viċi Sindku

Data tat-Twelid:
21 Lulju 1951
Professjoni:
Konsulent: Kordinatur (Kunsilli Lokali) Fondazzjoni tat- Turizimu għal Zoni ta’ Zvilupp
Membru tal-Bord:
Regolatur tal-Enerġija u Servizzi tal-Ilma
Membru tal-Bord:
Awtorita’ tar-Riżorsi ta’ Malta
Membru tal-Bord:
Drittijiet tal-Awtur
Affiljazzjoni Politiku:
Partit Laburista

Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta ' 1994 u l-1998 bħala kandidat Indipendenti. Serva bħala Sindku ta ' Santa Luċija mill-1994 sal-2001. Wara d-deċiżjoni tal-Partit Laburista biex jieħdu sehem fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, is-Sur Cutajar ikkontestat l-elezzjoni tal-2001, 2004, 2007 u 2012 bħala kandidat Partit Laburista fejn kien elett bħala Sindku fl-elezzjonijiet kollha. Wara l-Elezzjonijiet Lokali tal-2015 is-Sur Cutajar ġie elett bħala Viċi Sindku tal-Kunsill Lokali Santa Luċija.

Joseph Bonello

Kunsillier

Data tat-Twelid:
22 Awissu 1946
Professjoni:
Pensjonant
Affiljazzjoni Politika:
Partit Laburista


Ikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali tal-2001, 2004, 2007, 2012 u 2015. Hu kien elett fl-elezzjonijiet kollha bħala Kunsillier għall-Partit Laburista.

 

Liam Sciberras

Kunsillier

Data Tat-Twelid:
20 ta' Jannar 1993
Professjoni:
Student tal-Liġi - Università ta’ Malta
Affiljazzjoni Politika:
Partit Nazzjonalista
Ikkontesta l-elezzjonijiet lokali tal-2015 u ġie elett bħala Kunsillier jirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista.

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2018 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software