Terrence Ellul - PL

Sindku

 • Żgħażagħ u Sports
 • NGO's
 • Edukazzjoni
 • Ippjanar ta’ Żvilupp (Żoni Urbani u Rurali), Proġetti Ġodda, MEPA
 • Ġonna Pubbliċi
 • Social Housing
 • Ġemellaġġi u Relazzjonijiet ma’ Pajjiżi Barranin inkluż tal-UE
 • Fondi, Programmi u Proġetti EU
 • Pubblikazzjonijiet tal-Kunsill (Newsletter)

Joseph Bonello - PL

Kunsillier

 • Ordni Pubblika
 • Qasam Soċjali u Welfare
 • Saħħa u Anzjani
 • Servizzi għal Persuni bi Bżonnijiet Speċjali
 • Kordinazzjoni mal-Partiti Politiċi

Frederick Cutajar - PL

Viċi Sindku

 • Librerija Pubblika
 • Relazzjonijiet Pubbliċi
 • Affarijiet relatati maċ-Ċiniżi
 • Kultura
 • Ħarsien tal-Wirt Storiku u Monumenti

Liam Sciberras - PN

Kunsillier

 • Ugwaljanza fil-Komunita’
 • Relazzjonijiet mal-Awtoritajiet Eklesjastiċi
 • Liċenzji tal-Kummerċ
 • Rikrejazzjoni
 • Ambjent (Indafa Pubblika, etċ.)

Caroline Galea - PN

Kunsilliera

 • Trasport
 • Sanita u Ċentru tas-Saħħa
 • Manutenzjoni Toroq u Bankini
 • Protezzjoni tal-Konsumatur

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2018 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software