Charmaine St John - PL

Sindku

 • Ambjent
 • Infrastruttura *
 • Proġetti
 • L-anzjani
 • Sanita u Saħħa (Inkluż Ċentru tas-saħħa)*
 • Relazzjonijiet ma' Entitajiet Pubbliċi u Ġustizzja (Inkluż Awtorita' tal-Ippjanar)
 • Finanzi
 • Sports *
 • Sigurta' *

Liam Sciberras - PN

Kunsillier

 • Qasam Soċjali *
 • Integrazzjoni SOċjali *
 • Edukazzjoni *
 • Kommunitajiet
 • Liċenzji tal-Kummerċ
 • Rikrejazzjoni
 • Protezzjoni tal-Konsumatur
 • L-innovazzjoni *
 • Ħarsien tal-Annimali *

Frederick Cutajar - PL

Viċi Sindku

 • L-indafa
 • Il-Kultura *
 • Ġonna Pubbliċi u Spazji Miftuha
 • Ġemellaġġi u Relazzjonijiet ma'Pajjiżi barranin
 • Chinese Affairs
 • Reġjun Nofsinhar
 • Attivitajiet Kulturali
 • Social Housing ​

Terrence Ellul - PL

Kunsillier

 • Infrastruttura *
 • Il-Qasam Socjali *
 • Media Socjali *
 • Integrazzjoni Socjali *
 • Transport
 • SIgurta' *
 • Sports u Attivitajiet Fiżiċi
 • Attivitajiet biex jaqdu il-komunita' *
 • L-edukazzjoni - Laison Officer mal-Iskejjel *
 • Sanita' u Saħħa *
 • L-innovazzjoni *
 • Iż-Żagħżagħ u t-tfal

Kylie D'Amato - PL

Kunsillier

 • Kultura *
 • Iż-żagħżagħ u Tfal *
 • il-Ħarsien tal-Annimali *
 • Attivitajiet biex jaqdu l-Kommunita' *
 • Programmi tal-Progetti tal-EU
 • Laison ma'Partiti Politiċi
 • Servizzi għal Persuni bi bżonnijiet Speċjali
 • Media Soċjali *
 • Librerija

*Responsabilta' bejn żewġ membri tal-kunsill

Contact Info

Opening Hours

Copyright 2021 by St. Lucija Local Council | Terms Of Use | Privacy Statement

Web Design Malta by ISB Software